Oramezo

อัพเดทองค์กรด้วยระบบการทำงานของ HR ยุคใหม่

ฝ่ายบุคคลหรือ Human Resource ไม่ใช่ฝ่ายเล็ก ๆ ในบริษัทที่มีแต่คนรุ่นเก่า ๆ คอยนั่งจับผิดเรื่องการแต่งตัวหรือมาสายของพนักงานและทำเรื่องจ่ายเงินเดือนไปวัน ๆ เท่านั้นอีกต่อไปแล้ว ในยุคนี้ ฝ่าย Human Resource เต็มไปด้วยหนุ่มสาวไฟแรงที่พกพาทักษะการทำงานสมัยใหม่เอาไว้เต็มที่พร้อมนำทีมฝ่าย HR ให้นำพาบริษัทก้าวไปข้างหน้า

หนึ่งในการเปลี่ยนแปลงที่ผลักดันให้ฝ่ายบุคคลต้องก้าวไปข้างหน้าคือนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงทั้งการใช้ชีวิตและการทำงานในทุกวงการ

ในอดีตงานหลักของแผนกบุคคลเห็นจะเป็นงานเอกสารตัวเลขข้อมูลยิบย่อยไม่จบไม่สิ้น เมื่อคอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาท ตัวเลขและข้อมูลต่าง ๆ ก็ถูกนำมาบริหารจัดระเบียบใน Excel แต่ก็ยังต้องอาศัยการคีย์ข้อมูลเข้า ๆ ออก ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความผิดพลาดได้จากการอ่านเลขผิด พิมพ์ผิด และ human error ต่าง ๆ แต่ในยุคปัจจุบัน มีโปรแกรมคอมพิวเตอร์อย่าง โปรแกรมทำเงินเดือน ที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงการทำงานของแผนก HR จากหน้ามือเป็นหลังมือ เพราะโปรแกรมเหล่านี้ลดการทำงานซ้ำซ้อน ลดความผิดพลาด และยกเอางานเอกสารตัวเลขกองโตของฝ่ายบุคคลออกไป ทำให้แทนที่จะเอาเวลาทำงานส่วนใหญ่ไปจมกับการคำนวนเงินเดือนหักลบบวกเพิ่มวันลา วันขาดงาน โบนัส คอมมิสชั่น อะไรจุกจิกที่กินเวลาการทำงาน เมื่อเปลี่ยนการทำงานมาเป็นการบริหารงานผ่านโปรแกรม แผนก HR ก็สามารถนำเวลาไปพัฒนางานด้านอื่นของฝ่ายบุคคลได้มากกว่า เช่น การพัฒนาบุคลากร การจัดกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์ เป็นต้น read more

ใช้สมาร์ทโฟนอย่างไรไม่ให้แบตเสื่อมเร็ว

ในบรรดารายการอุปกรณ์คู่กายคู่ใจในชีวิตประจำวันของหลาย ๆ คนน่าจะมีสมาร์ทโฟนเป็นหนึ่งในนั้น เพราะหลายคนใช้เวลาหลายชั่วโมงต่อวันไปกับการจ้องหน้าจออุปกรณ์ชิ้นนี้ และปัญหาที่ทุกคนต้องเจอไม่ต่างกันคือแบตเตอรี่ที่บางทีหมดเร็วมาก ก่อนจะครึ่งวันแบตก็เกือบหมดแล้ว ทำให้หลายคนต้องคอยพกแบตสำรองมือถือ หลายคนเกรงว่าอาการที่แบตหมดไว ต้องคอยชาร์จบ่อย ๆ จะทำให้แบตเสื่อมหรือไม่ วันนี้เราจะมาดูว่าใช้งานอย่างไรจึงจะช่วยชะลอการเสื่อมของแบตโทรศัพท์ได้

หลีกเลี่ยงอุณภูมิร้อนจัดหรือเย็นจัด

สถานที่ที่เหมาะสมในการวางโทรศัพท์หรืออุปกรณ์ที่ใช้แบตเตอรี่ทั้งหลายคือในสถานที่ที่เป็นอุณภูมิปกติหรืออุณหภูมิห้อง การวางโทรศัพท์ทิ้งไว้ในรถ หรือใกล้เตาทำอาหาร จะเสี่ยงต่อการเกิดแบตเตอรี่เสื่อม อากาศเย็นจัดก็อาจทำให้แบตเสื่อมได้เช่นกัน ดังนั้นจึงควรเลี่ยงวางโทรศัพท์ตรงใกล้ช่องแอร์ หรือพกไปเล่นในเมืองหิมะจำลอง นอกจากนั้นความคิดที่จะแช่แบตในตู้เย็น ก็ไม่ใช่ความคิดที่ถูกต้อง ไม่ควรทำถ้าอยากจะถนอมแบตโทรศัพท์ให้อยู่กับเราไปนาน ๆ read more

Types of Electrical Services that You Can Find in Perth

Looking for some top quality electricians in Perth for your homes or business electrical installations? There are plenty of electrical service providers that you can choose that will offer you excellent value for money as well as friendly and very professional customer service during your electrical repairs. But when it comes to fulfilling your electrical needs, it is important to know the right kinds of the electricians in Perth that you will need in order to get the best quality services. Hiring highly specialized service providers will assure you of top quality repairs that are cost effective and which will keep your electrical installations in perfect order.

Here are some of the main categories of the various electricians in Perth that you can hire for various electrical repairs in your home. It is important to note that some offer a great array of professional services depending on the size and expertise while others may offer you very specialized repairs services.

Emergency Perth Electricians

Are you desperate for some repairs and maintenance services in your Perth premises? There are various kinds of faults that are likely to require immediate attention and action such as faulty switchboards, issues with wiring or even issues with critical electrical equipment. If you are in urgent need of such services, then you can contract the emergency service providers to cater to your needs.

Residential repairs and maintenance technicians

These are electricians who focus on servicing residential faults in the electrical systems. They can perform a variety of services ranging from the simplest to the most complex such as installation of the wiring, maintenance of the installations, general troubleshooting and many other electrical problems in your home. It is important to work with technicians or contractors who work with efficiency and are able to reach your Perth premises in the shortest time possible.

After hours electrical technicians

We are all busy with various daily schedules in our lives and some of us sometimes look for afterhours services where technicians can come to our premises outside the business hours in order to provide repairs services. Some technicians have specialized after hours services and are able to attend to your repairs needs at a time that suits your schedules best. read more

Saving Time and Energy with a Digital Datasheet Library

Don’t you just wish you could go to a place where all device and electronic information is stored and organized? For the previous generations, they weren’t probably so lucky. Sure, datasheets were reliable, but they weren’t compiled to an accessible place for anyone. Today, young engineers can stop wishing for a digital datasheet library because it already exists, providing in-demand datasheets such as an MKP X2 datasheet.

Digital datasheet library—is that even possible?

Definitely. To make you appreciate a digital datasheet library, let’s go back. Before, consumers, tech aficionados, and electronic engineers relied heavily on datasheets—and they still do—but a reliable and comprehensive datasheet library didn’t exist before. Sure, whether it was a document or printed manual that comes along with an electronic device, it was convenient. It helped them figure out if a device is worth buying and read about some minor problems they could solve themselves. But users and engineers, especially, may have needed a couple of similar datasheet types for the sake of comparison and research. With the infancy of computers and internet connection before, it was hard responding to that need—the need for an efficient and organised compilation.

As time progressed, datasheets became more available in computers. Datasheets indicated specifications of computer systems, too. You can study the USB ports, CD and DVD drives, hard drives, memories, and motherboards. As with software, datasheets could indicate a program’s unique features and specifications about system requirements and operating system.

Now, it would be ironic if datasheets themselves didn’t get digitized, too. With the advent of technology, digital datasheets are now available and accessible with one click. You can find an MKP X2 datasheet in Brisbane on the manufacturers’ website and other fairly known websites. Online retailers also provide the necessary datasheets directly on their product pages. They are good sources of datasheets because they are specific and no-nonsense. read more

What Every Good Fixed Assets Software Needs

Nowadays, most companies use a fixed asset software for their accounting, inventory and recording needs. Gone are the days when offices would record all financial transactions using record books. By using this software, all accounting related transactions are more automated and organized.

Some companies may use accounting packages that deal with various business related tasks. However, other companies use several specific programs, each designed to oversee a particular aspect of the business. If your business has a lot of fixed assets, you need to find fixed asset software that makes it easier for you to track these assets over time. Now, there are a lot of fixed asset software in Greenwich – some do the job better than others. If you’re out in the market for a new fixed asset software, here are some features you should definitely look for.

Seamless Integration

A lot of Greenwich fixed asset software work great on their own. They have a lot of good features and they are easy to navigate. However, you can’t expect everyone to use the same software. So what happens if you acquire several fixed assets due to a company merger or buy-out, and the other company uses different software than yours? Also, the fixed asset tab is just a small part of your company’s operations, so what happens when your fixed asset software doesn’t jive with other programs that the company uses?

For this reason, a Greenwich fixed asset software that integrates well with other programs is a must. If you can import and export file types from other similar programs, it will make your job easier in the event of an acquisition. Your software should also acknowledge and accept file types from popular office software like Microsoft office, accounting software and other things.

Easy User Interface

While computer literacy is now a must with most companies, the amount of training needed usually depends on how complicated the software is. If your fixed asset software is not user-friendly, expect your employees to take a while before they master its functions. While your employees are learning the ropes of the software, the probability of making errors is large, which can mean bad news for your company. Software that’s easy to navigate and learn is always a good idea. It doesn’t mean you don’t trust in your employees’ skills, but rather you want to make their jobs easier as much as possible to minimize the occurrence of human error. read more