Oramezo

อัพเดทองค์กรด้วยระบบการทำงานของ HR ยุคใหม่

ฝ่ายบุคคลหรือ Human Resource ไม่ใช่ฝ่ายเล็ก ๆ ในบริษัทที่มีแต่คนรุ่นเก่า ๆ คอยนั่งจับผิดเรื่องการแต่งตัวหรือมาสายของพนักงานและทำเรื่องจ่ายเงินเดือนไปวัน ๆ เท่านั้นอีกต่อไปแล้ว ในยุคนี้ ฝ่าย Human Resource เต็มไปด้วยหนุ่มสาวไฟแรงที่พกพาทักษะการทำงานสมัยใหม่เอาไว้เต็มที่พร้อมนำทีมฝ่าย HR ให้นำพาบริษัทก้าวไปข้างหน้า

หนึ่งในการเปลี่ยนแปลงที่ผลักดันให้ฝ่ายบุคคลต้องก้าวไปข้างหน้าคือนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงทั้งการใช้ชีวิตและการทำงานในทุกวงการ

 

ในอดีตงานหลักของแผนกบุคคลเห็นจะเป็นงานเอกสารตัวเลขข้อมูลยิบย่อยไม่จบไม่สิ้น เมื่อคอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาท ตัวเลขและข้อมูลต่าง ๆ ก็ถูกนำมาบริหารจัดระเบียบใน Excel แต่ก็ยังต้องอาศัยการคีย์ข้อมูลเข้า ๆ ออก ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความผิดพลาดได้จากการอ่านเลขผิด พิมพ์ผิด และ human error ต่าง ๆ แต่ในยุคปัจจุบัน มีโปรแกรมคอมพิวเตอร์อย่าง โปรแกรมทำเงินเดือน ที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงการทำงานของแผนก HR จากหน้ามือเป็นหลังมือ เพราะโปรแกรมเหล่านี้ลดการทำงานซ้ำซ้อน ลดความผิดพลาด และยกเอางานเอกสารตัวเลขกองโตของฝ่ายบุคคลออกไป ทำให้แทนที่จะเอาเวลาทำงานส่วนใหญ่ไปจมกับการคำนวนเงินเดือนหักลบบวกเพิ่มวันลา วันขาดงาน โบนัส คอมมิสชั่น อะไรจุกจิกที่กินเวลาการทำงาน เมื่อเปลี่ยนการทำงานมาเป็นการบริหารงานผ่านโปรแกรม แผนก HR ก็สามารถนำเวลาไปพัฒนางานด้านอื่นของฝ่ายบุคคลได้มากกว่า เช่น การพัฒนาบุคลากร การจัดกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์ เป็นต้น

 

นอกจากนวัตกรรมเทคโนโลยีที่เราสามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาการทำงานของ HR แล้ว ยังมีนวัตกรรมด้านอื่น ๆ ที่น่าสนใจนำมาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานบุคคลในยุคใหม่ เช่น นวัตกรรมในการคัดเลือกบุคลากรที่ใช้คนในบริษัทเองไปช่วยคัดเลือกผู้สมัครใหม่ ๆ เพราะคนจากภายในย่อมรู้สาระสำคัญของงาน วัฒนธรรมองค์กร และย่อมรู้จักตัวคนที่จะแนะนำให้เข้ามาสมัครงานกับบริษัทเป็นอย่างดี นับเป็นการสกรีนเบื้องต้นที่ได้ประสิทธิภาพและประหยัดกว่าการไปจ้าง Recruiter ข้างนอกเสียอีก แถมยังเป็นการสร้างแรงจูงใจในการทำงานกับองค์กรให้กับพนักงานปัจจุบันอีกด้วย

 

หรือลองคิดใหม่ ทำใหม่ ให้คนในแผนกร่วมตัดสินใจในคัดเลือกในการสัมภาษณ์ผู้สมัครรอบสุดท้าย เพราะคนที่จะต้องทำงานใกล้ชิดกันในอนาคตนั้น น่าจะมีความคิดเห็นที่เหมาะสมในการตกลงจ้างหรือไม่จ้างพนักงานใหม่ที่จะเข้ามาทำงานด้วยกัน

 

นอกจากนี้ อีกวิธีในการสร้างสรรค์การคิดใหม่ทำใหม่คือ การจ้างพนักงานฝ่าย HR ที่ไม่ได้มาจากสาย HR โดยตรง เช่น อาจจ้างผู้สมัครที่มีประสบการณ์ด้านการตลาดและการขายบ้าง เพื่อผสมผสานทักษะและจุดเด่นใหม่ ๆ ให้กับแผนกบุคคล

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *